ILMAINEN REFLEKSILUENTO TORSTAINA 27.12. KLO 18.00

Torstaina 27.12.2018 Terveys HUOLTAMON Senso Reflex Expert Jouko Mikkola pitää luennon kehitysrefleksien merkityksestä.

 

Kehitysrefleksit ovat välttämättömiä vastasyntyneen lapsen selviytymiselle ja motoristen taitojen kehitykselle. Kehitysrefleksit aktivoituvat aivorungolla ennaltamäärätyn ohjelman mukaisesti, auttaen uusien motoristen taitojen kehittymistä ja luoden pohjan aivojen välisten hermoyhteyksien kehittymiselle. Kehitysrefleksien kypsyminen ja sitä kautta vaimentuminen edellyttää lapsen luontaisten kehitysvaiheiden läpikäymistä. Keisarinleikkaus, keskoisena syntyminen, lonkkavaljaat, raajan kipsaaminen, toistuvat korvatulehdukset yms. voivat estää refleksien kypsymisen edellyttämää luontaista toimintaa aiheuttaen refleksin pysymisen aktiisena. Aktiiviseksi jääneet kehitysrefleksit vaikeuttavat motoristen toimintojen automatisoitumista ja hidastavat tiedon siirtoa eri aivon osien välillä.

Aktiiviseksi jääneet kehitysrefleksit voivat aiheuttaa mm. kömpelyyttä, rytmitajun puutetta, suuntavaiston puutetta, tasapainon ongelmia, kolmiuletteisuuden hahmottamisen ongelmia, keskittymiskyvyn puutetta, tunteiden hallinnan puutetta, matemaattisen ajattelun vaikeuksia, lukemisen oppimisvaikeuksia, kirjoittamisen oppimisvaikeuksia yms.

Aktiiviseksi jääneet kehitysrefleksit voidaan myös jälkikäteen vaimentaa hoidoilla ja motorisilla harjoitteilla. Refleksien kypsyminen nopeuttaa tiedonsiirtoa aivoissa helpottaen motorista oppimista, tunteiden hallintaa ja parantaa kykyä oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Monesti esim. vaikeat oppimishäiriöt alkavat selvästi helpottua jo muutaman viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.

 

Tervetuloa kuulemaan Jouko Mikkolan ilmaista luentoa refleksihoitojen parantavista vaikutuksista!