Neuroharjoittelu, refleksihoidot, hieronta, hypnoosi ja mentaalivalmennus

Jouko Mikkola

Olen hieroja, mentaali- ja rentoutusvalmentaja, hypnoterapeutti ja erikoistunut neurologisiin harjoitteisiin, joilla lievitetään kipua, parannetaan tasapainoa ja saadaan lisää tointakykyä kehoon . Olen valmentanut ihmisiä, urheilijoita ja liikkujia vuodesta 2002 lähtien.

Teen yksilöllistä hierontaa, kehonhuoltoa, toiminnallista harjoittelua ja mentaalivalmennusta jotta SINÄ olisit PAREMPI SINÄ!

Tavoitteena on terve ja kivuton ihminen oli kyseessä liikkuja, työntekijä tai urheilija, jolla on riittävä kehon toimintakyky, voimatasot ja kehonhallinta riippuen siitä mitkä ovat yksilölliset tarpeet.

Hieronnan avulla saamme lihaksesi jumit pois jotta kehontoimintakykysi palautuu. Pystyt toimimaan ilman lihaskipuja, niskan jäykkyydet ja niistä johtuvat päänsäryt helpottavat. 

Yksilön liikkuvuuden, toiminnallisuuden ja kehontoimintakyvyn kehittäminen ja niihin liittyvien kehon haasteiden korjaaminen. Jotta pystymme liikkumaan ja harjoittelemaan tulee sinun olla kivuton, kehon tukilihasten tulee toimia sekä olla riittävä liikkuvuus. Kun olemme toimintakykyisiä saamme harjoittelusta  tarvittavan hyödyn oli kyseessä urheilija tai liikkuja

Yksilöllinen valmennus on hyvä aloittaa koko kehon kartoituksella jolloin saamme tarkan tiedon kehon haasteista, selvitämme onko lihaksissa jumeja sekä onko nivelien toiminta kunnossa ja katsomme kehon toiminnallisuuden. 

Olen koulutukseltani urheiluhieroja, joka on erikoistunut nivelten liikkuvuuden edistämiseen. Olen erikoistunut myös hermoston toiminnan kehittämiseen, kehitysheijasteiden sammuttamiseen sekä havaintokyvyn kehittämiseen. Monesti selittämättömät kehonkireydet voivat johtua päälle jääneistä primitiivireflekseistä tai haasteista tasapainoaistin tai näkökentän ongelmista

Neuroharjoittelu

 

Refleksihoidot

Sinun kannattaa tarkistaa mahdolliset päälle jääneet primitiivirefleksit mikäli

 • sinulla on jumeja kehossa jotka uusiutuvat vaikka huollat kehoasi säännöllisesti
 • sinulla on tasapaino- tai motoriikan hallinnan haasteita
 • lapsella on lukemisen, matematiikan tai kirjoittamisen haasteita
 • lapsella on motorisia haasteita ja esiintyy kömpelyyttä
 • epäillään että lapsella on ADHD tai ADD, on ylivilkas tai keskittymisen haasteita
 • olet urheilija ja haluat varmistaa että sinulla on koko potentiaalisi käytössä eikä aivojen ja hermoston väliselle yhteistyölle ole mitään esteitä

Primitiivirefleksit kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen. Refleksien tehtävä on ohjata kasvuamme ja kehitystämme ensimmäisten elinvuosiemme aikana syttymällä ja sammumalla. Refleksit sammuvat tai kypsyvät pois riittävän käytön seurauksena aina seuraavan kehitysvaiheen tieltä. Usein kuitenkin seuraava kehitysvaihe syttyy, vaikka edellinen olisi vielä sammumatta, jolloin refleksi jää kokonaan tai osittain päälle. Tällöin ne jäävät haittaamaan toimimista, oppimista, keskittymistä, suunnittelukykyä ja stressinsietoa tai altistavat meitä kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille. Refleksit voidaan sammuttaa ja näin viestin kulku aivojen ja hermoston välillä normalisoituu. Posturaalirefleksit kuuluvat olla päällä joten tarvittaessa ne sytytetään jotta ne tukevat kehomme toimintaa.

 • Yleisimpiä päälle jääneitä refleksejä ovat mm. moro, atnr, stnr, galant, amphibian, landau ja eri silmärefleksit. Päälle jääneet refleksit eivät ole sairaus vaan hidaste.
 • Päälle jääneet refleksit vaikuttavat ihmisen motoriikkaan ja kykyyn hallita kehoa ja tasapainoa.
 • Primitiivirefleksit estävät meitä käyttämästä luontaisia vahvuuksia ja kuluttavat voimavaroja. Näin ollen omasta potentiaalista on vain osa käytössä. Kehossa on koko ajan pieni stressitila
 • Refleksihoidoilla ja kotiharjoitteilla saadaan koko potentiaali nopeasti käyttöön

Hypnoosi

Olen myös koulutukseltani mentaalivalmentaja SHL, hypnoosi- ja rentoutusvalmentaja, joten mikäli tarvitset työkaluja henkiseen jaksamiseen ja tai mentaalisten taitojen kehittämiseen sekä fobioiden poistoon, painonhallintaan tai tupakoinnin lopettamiseen hypnoosin avulla. niin olen käytettävissä.

 

Hieronta

 

 • Hieronta ja kehonhuolto 60 min / 60€
 • Refleksien hoito 30-60 min / 60€
 • Hypnoosi ja rentoutusvalmennus 60 min / 60€
 • Hypnoosi ja rentoutusvalmennus 90 min / 60€

Urheilijan tasapaino-, havaintokyky- ja reaktionopeusvalmennus

Urheilijan mentaalivalmennus


Omat nettisivuni löydät www.joukomikkola.fi

Tervetuloa

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat henkilökohtaista konsultaatiota ole yhteydessä 0400 449979

Ajanvaraus

Yhteydenotot ja ajanvaraukset:

jouko@joukomikkola.fi

0400 449 979